I hjärtat av Blekinge

Skarups Gård uppfördes mellan 1858-1880. De flesta av husen är vackra gråstensbyggnader, som sammantaget ger en unik och mycket vacker gårdsbild.

Gården ligger i en för Blekinge typisk erosiondalgång där åker, äng och skog möts, och där småvägar och stigar leder dig mellan de vackra platserna. Stora delar av fastigheten är naturskyddsklassad och en våtmark är anlagd.

På gården finns ett tiotal H C kor och ett hundratal får. Den vilda faunan domineras av rådjur, hjort , älg och vildsvin